Od czego zależy wysokość emerytury.

Reformę systemu emerytalnego w Polsce przeprowadzono w styczniu 1999 roku. Część składki emerytalnej, pochodząca z naszych zarobków, przelewana przez pracodawcę do ZUS jest przekazywana do Otwartych Funduszy Emerytalnych i tam jest inwestowana.Wielkość tej składki to 7,3% naszych ubruttowionych zarobków. W Polsce jest 14 Towarzystw tworzących rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych OFE. Każda zatrudniona po raz pierwszy osoba jest zobowiązana dokonać wyboru OFE w ciągu 7-miu dni od dnia zatrudnienia. Osoby, które z różnych względów nie dokonają wyboru OFE będą przez ZUS wylosowane do jednego z 14-tu Funduszy. Losowanie do Funduszy odbywa się dwa razy do roku w miesiącach styczniu i lipcu. Każdy mający dokonać wyboru OFE stoi przed dylematem, który Fundusz wybrać, czym się kierować podczas wyboru, gdzie znajdziemy odpowiednią obsługę ze strony przedstawiciela Funduszu. Przygotowana przez nas strona odpowiada na te i inne Państwa wątpliwości. Analizujemy Otwarte Fundusze Emerytalne pod względem stopy zwrotu, wielkości OFE, opłat przez Fundusze pobieranych. Analizę, stanowiącą Ranking Funduszy Emerytalnych, prowadzimy w oparciu o cyklicznie publikowane dane o Funduszach przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pomocni również jesteśmy tym, którzy z różnych względów nie są zadowoleni z wybranego OFE.Najnowszy Ranking OFE 2010 jest przydatny chcącym zapisać się do Funduszu lub zmienić OFE na lepsze. Osoby, które z różnych przyczyn dokonały złego wyboru OFE mogą, bez ponoszenia konsekwencji finansowych, dokonać zmiany OFE raz w ciągu 2-ch lat. Wcześniejsza zmiana jest nieopłacalna ze względów finansowych, koszty takiej transformacji mogą wynosić około 200 zł. Obiektywny i niezależny Ranking OFE  znajdą Państwo na naszych stronach internetowych.

Comments are closed.