Jeśli kupujesz pojazd za granicą, który ma polskie tablice rejestracyjne, możesz w ciągu jednego miesiąca od daty kupna pojazdu wymówić umowę na ubezpieczenie komunikacyjne, które obowiązuje na ten pojazd do tej pory. Jest to rzecz, o której zapominają czasami nabywcy pojazdu i wpadają w konieczność płacenia podwójnej składki na ubezpieczenia samochodowe. W takich wypadkach, jeśli dojdzie do stłuczki, sprawca opłaca dwie składki, jednak ofiarą takiego wypadku nie dostaje podwójnego odszkodowania z ubezpieczenia OC. Trzeba wypowiedzieć umowę najpóźniej w ostatnim dniu jej trwania. Trzeba tez wiedzieć, że osoby, które sprowadziły pojazd zza granicy i nie zawarły jeszcze umowy na ubezpieczenia komunikacyjne OC, mogą zawrzeć umowę na krótkoterminowe OC na jeden miesiąc tylko jeden raz. Jeśli dotąd pojazd był używany przez osoba, którą zarejestrowała go za granicą, należy pamiętać o wyrejestrowaniu go w miejscu, w którym dotąd miał rejestracje oraz umowy o ubezpieczenia komunikacyjne. Warto skorzystać z ofert pośrednika, czyli agenta ubezpieczeniowego, który znajdzie dla nas najlepszą ofertę na ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce.

Comments are closed.